fbpx
+372 60 53 830 info@wowevents.ee

Photo by Lukas from Pexels[/caption]

Mind on alati huvitanud, kui palju ettevõtteid ikkagi tahab teada, kuidas neil üritus läks. Millist tagasisidet osalejatelt küsitakse ja millised ettevõtted seda rohkem teevad.

Selline uuring annab aimu, kas ettevõtted võtavad ürituse korraldus investeeringuna või on tegemist lihtsalt kulureaga.

Oktoober 2021 saatsime koostöös Kasak Solutions küsitluse välja uudiskirja nimekirjas olevatele nendele liikmetele, kes olid märkinud tegevusalas personalijuhtimine. Valimiks oli 300 inimest. Nendest vasta 26. Vastajate hulk on kahjuks nii väike, et sellest ei saa teha laiaulatuslikke järeldusi, küll aga annavad tulemused mingi indikatsiooni nende 26 vastanu alusel, kuidas ettevõtted suhtuvad oma ürituste tagasiside küsimisse. Vastates tulu mõelda ettevõtte üritustele alates 2018.

 Vastajate profiil

Vastanud ettevõtetest 88,5%  on sõnastanud endale eesmärgi üritusteks ja 73,1% küsib osalejatelt tagasisidet ürituste õnnestumise kohta.

Kuidas tagasisidet küsitakse?

Keskkondadest 63% kasutab Google Formsi tagasiside küsimiseks. Lisaks mainiti veel organisatsioonsiseseid keskkondi ning Doodle ja Surveymonkey toodi ka välja.

Milliseid statistilisi näitajaid jälgitakse?

Statistika on hästi oluline järgmiste aastate planeerimisel. Näiteks Osalejate arv ja kutsutute arv on üks olulisemaid suhtarve planeerimisel. Näiteks kui te teate, et kutsute 100 in aga alati tuleb 70, siis hea planeerimises juba arvestada 70 inimesega või siis riskide maandamiseks 80 inimesega. Kui siia lisada veel number, kui palju enne üritust registreerus, saate ka teada, milline % kindla JAH öelnud inimestest jätab tulemata. Ma võin väita, et keskmisele on need numbrid 100/70/60 aga tegemist on iga ettevõtte jaoks väga erinevate suhtarvudega ja kellegi teise numbritega päris täppi panna ei saa.

*  On märgitud „Identifitseerite vastajaid soo, vanuse, staaži ja muude näitajate alusel“. Kuna on tegemist anonüümse küsimustikuga, siis need näitajad annavad aimu, millised sihtgrupid mida arvavad. Näiteks täitsa tavaline on, et pikema staažiga inimesed on pakutavaga rohkem rahulolevad. Samas võib sealt välja tulla palju põnevaid seoseid, mida tulevases planeerimises kasutada.

Millist sisulist tagasisidet küsitakse?

Sisulise tagasiside võrdlus statistiliste näitajatega annab palju huvitavaid seoseid. Selleks peab küll kasutama Exxcelit või SPSS aga see on seda väärt.

Kokkuvõttes võib üelda, et nende 26 ettevõtte tagasiside alusel on olukord lootusrikas 🙂

Mõnusat korraldamist,

Olavi Ruhno