fbpx
+372 60 53 830 info@wowevents.ee

Kuna inimesed on sotsiaalsed olendid, on tiimi suhted olnud alati ettevõtete üks prioriteete, kuna sellest sõltub paljuski ettevõtte edu.

Pole ka kaugtöö värske tänapäevane probleem, vaid selles suunas on liigutud juba aastaid, selgub minu kursusekaaslase Ralf-Martin Soe 2008. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud magistritööst „Virtuaaltöö rakendamine aktsiaseltsis Äripäev“. Töö eesmärgiks oli „töötada välja soovitused, mis aitavad Äripäeva virtuaaltööd tõhusamaks muuta“. Selles uuriti, kellele ja millistel tingimustel võiks sobida kaugtöö ning millised on riskid. Teen sellest lühikese kokkuvõtte.

Virtuaaltööl on olemas nii puuduseid kui eelised ja kõigile kolmel tasandil.

Selleks, et virtuaaltöö organisatsioonis õnnestuks, peab olema läbi mõeldud kolm punkti:

  1. Ettevõtte ja töötaja vaheline kommunikatsioon, ehk kõik kanalid mis siia alla kuuluvad. Alustades e-kirjadest ühiste üritusteni välja
  2. Usaldus töötava vastu peab olema
  3. Sellele formaadile peab olema tugi:
    • Ettevõtte poolne tugi – kõigile peab sobima, et töötatakse kodust. Samuti peab olema ka tehniline tugi
    • Kodune tugi – kõigile peab sobima, et töötatakse kodust ja kodus peavad olema selleks tingimused ning tehnika

Järgmises tabelis on ära toodud, millised punktid toetavad ja millised segavad virtuaaltöö tegemist.

Siin tabelis on ära toodud punktid, mida virtuaaltöö inimesega teeb ja millises suunas see teda arendab. Kellele mis, sõltub kindlasti inimesest aga selge, et meeskonnatunnetus kaob ja tööjõu voolavus suureneb. Neid kahte viimast soosib eelmises tabelis välja toodud tööväline vähene sotsiaalne aktiivsus.

Töös tuli välja, et rohkem loovust vajavad inimesed saavad paremini kodus töötada aga töö, mis nõuab kiiret infovahetust, pole kodust teostatav või siis töö kvaliteet langeb.

KOKKUVÕTE:

Kui on olemas ettevõttepoolne ja kodune tugi ning erinevate kommunikatsioonitegevustega hoitakse töötaja meeskonnaga seotud, on võimalik ka kaugtööga edukalt tööd tehtud saada ja meeskond ühtsena hoida.

Tuues sisse uuemad suunad personalitöös, siis lisan omalt poolt, et anna oma meeskonnale peale leiva ka tsirkust, et natuke auru välja lasta ja tööväliselt suhelda. Kogemus ütleb, et nii sünnivad kõige tugevamad power-tiimid.

Loe lisaks Hübriidtööd trotside meeskonnavaim taas toimima

Edukat korraldamist

Olavi Ruhno