fbpx
+372 60 53 830 info@wowevents.ee

Kestlikust ürituste korraldamisest räägitakse ilmselt lähiaastatel aina rohkem. Kuna hetkel on juttu veel rohkem, kui sisu, siis toome ära EASi poolt mingi aeg tagasi koostatud soovitused. Neist on hea silmad üle lasta ja kohendada vastavalt oma tänast ürituste korraldamise protsessi.

See juhendmaterjal on koostatud selleks, et aidata sündmuste korraldajatel läbi viia üritusi, mis on keskkondlikult, sotsiaalselt ja majanduslikult jätkusuutlikud. Kestlikkus ei ole pelgalt moevool, vaid oluline osa igapäevasest elust, mis aitab saavutada paremaid tulemusi, arvestades majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkondlikke eesmärke.

Selle juhendi eesmärk on toetada sündmuste korraldajaid, kes soovivad, et nende üritused oleksid vastutustundlikud ja kestlikud, lähtudes ÜRO kestliku arengu eesmärkidest ja Eesti strateegilistest dokumentidest.

Materjal pakub praktilisi soovitusi ja näpunäiteid sündmuse erinevate aspektide, nagu majanduslik kestlikkus, sotsiaalne kestlikkus ja keskkonnaalane kestlikkus, jätkusuutlikuks korraldamiseks, aidates seeläbi kaasa kogukonna heaolule, külastajate rahulolule ning sihtkoha ja ettevõtete majanduslikule kasule.

Link materjalile EAS kodulehel

Mõnusat lugemist,

Olavi Ruhno