fbpx
+372 60 53 830 info@wowevents.ee

Ürituse õnnestumise analüüs kuulub kindlasti tugevate ja tarkade korraldajate töövahendite hulka. Tagasiside küsimise eesmärkideks on analüüsida:

 • Kas üritus täitis oma eesmärgid.
 • Kas ja millega jäid inimesed rahule ja millega mitte.
 • Saada ettepanekuid järgmisteks kordadeks

Tagasisidele tuleb ilma filtrita otsa vaadata ja kiita asju, mis olid hästi ning teha plaan, kuidas käituda kõige sellega, millega osalejad rahul ei olnud.

 

Üritusejärgse tagasiside küsimused saab jagada nelja gruppi. Selliselt on lihtsam hoida küsimustiku struktuuri nii vastaja kui ka hiljem analüüsija jaoks.

 1. Küsimused eesmärgi täitmise kohta

See on alati keeruline koht, aga samas väga oluline, kuna igal üritusel on oma eesmärk.

Kui ürituse eesmärk on tugevdada ettevõtte sisest kommunikatsiooni, siis võib küsida nii:

 • Palun hinnake, kas peale üritust on teil kolleegidega tööalaselt kergem suhelda.
 • Palun hinnake, kas peale üritust on teil kolleegidega isiklikel teemadel kergem suhelda.

Turundusürituse korral, kui eesmärgiks on seatud klientidega suhte tugevdamine, saab küsida oma meeskonnas selliselt:

 • Palun hinnake, kas peale üritust on teil kergem klientidega tööalaselt suhelda

Aga sõltuvalt eesmärkidest, saab siin küsida väga olulisi küsimusi.

 1. Küsimused konkreetsete teenuste kohta, mille kohta tagasiside saamine on teile oluline.

Alati võiks küsida, et kuidas meeldisid õhtujuht, peokoht, ansambel, toitlustus, kujundus jne. Iga teenuse taga peaks olema võimalik anda hinnang mingil skaala. Näiteks:

 • Palun hinnake 6 punkti skaalal, kuidas teile meeldis ürituse õhtujuht.

6 super – 1 täitsa lootusetu. Skaala lisamine annab lõpuks keskmise hinde sellel teenusele.

Selliselt võib küsida kõigi teenuste kohta

Siia alla võib ka sobida üldist õnnestumist kirjeldavad küsimused:

 • Palun hinnake, millise tõenäosusega soovitaksite seda üritust oma kolleegile.

Lisage sinna paarisarvuline skaala. Sellest tekib omamoodi ürituse soovitusindeks.

Skaalal kirjeldage ära mõlemad äärmised numbrid

 1. Ettepanekud järgmisteks üritusteks.

Kindlasti on huvitavad soovitused järgmisteks kordadeks. Selleks et neid saada, tulebki otse küsida, et keda soovite järgmisel aastal näha ansamblina, õhtujuhina jne.

Selliste ettepanekute küsimine on muidugi kahe teraga mõõk, sest kui vastaja on oma mõtte välja öelnud, siis ta ka ootab, et tema idee käiku läheks. Selleks tasub küsimus püstitada kuidagi pehmemalt, et kõik ei ootaks enda pakutud artisti kohest esinemist järgmisel üritusel.

 1. Vastajate demograafilised näitajad

Olulised võiksid olla järgmised näitajad:

 • Vanus
 • Sugu
 • Tööstaaž
 • Osakond

Neid andmeid on vaja selleks, et otsida seoseid eelmiste punktide ja muude näitajate vahel. Nii on tulevikus kergem üritust planeerida.

Küsitluse olulised osad:

 • Küsitluse alguses peaks olema kirjas, miks te seda küsitlust teete ja mida saavad vastajad sellest kasu. Näiteks järgmise ürituse planeerimisel saate kasutada vastajate tagasisidet.
 • Kindlasti peab olema kirjas, et kõiki vastuseid töödeldakse ainult statistiliselt ja kellegagi personaalselt ei seostata.

Olulised märkused:

 • Küsimus peab olema koostatud selliselt, et sellele vastamine ei võtaks üle 3-5 minuti. Inimesed lihtsalt ei viitsi muidu lõpuni vastata
 • Kui lubate, et vastamine võtab aega 3 minutit, siis peab ka nii olema, mitte ei kulu 15 minutit.

Olge julged ja küsige tagasisidet.

Kui järgmine sündmus on lähedal ja tekkis tunne, et peaksite ka küsima osalejatelt tagasisidet aga ise ei taha nii vastutusrikast tegevust ette võtta, siis kirjuta meile  info@wowevents.eu Aitame meelsasti üritusele tagasiside küsimise küsimustiku valida ja küsimiseks õige keskkonna soovitada või hoopis ise küsitluse läbi viia.